• Klima i det 21. århundre i sydøstlige Norge med fokus på kystområdene 

   Hanssen-Bauer, Inger (HiT skrift, Research report, 2012-12-20)
   Den globale oppvarmingen som forventes frem mot år 2100 som følge av økte utslipp av drivhusgasser, beregnes å påvirke klimaet i syd-østre deler av Norge betydelig. Denne rapporten omhandler hvilke endringer modellberegninger ...
  • Temperature and Precipitation Development at Svalbard 1900-2100 

   Førland, Eirik J.; Benestad, Rasmus; Hanssen-Bauer, Inger; Haugen, Jan Erik; Skaugen, Torill Engen (Journal article; Peer reviewed, 2011-12-06)
   Substantial variations in temperature and precipitation have been observed since the first permanent weather station was established in the Svalbard region in 1911. Temperature and precipitation development are analysed ...