• «Jeg føler meg så på bar bakke». 

      Gutu Eiksjø, Trine (Master thesis, 2018)
      Forskning viser at utfordringer med språk og tale er et av de vanligste problemområdene hos barn i barnehagealder. Når et flerspråklige barn i barnehagealder ikke tilegner seg morsmålet eller andrespråket som forventet, ...