• «Tilstede» på skolen 

      Gunnestad, Siv Fagervoll (Master thesis, 2022)
      Seksuelle overgrep mot barn anses som et veldokumentert alvorlig folkehelseproblem (Regjeringen, 2021). Overgrep i barndommen er opphavet til en rekke helseproblemer, både i tiden overgrepene utspiller seg, men også på ...