• Reiselivskompetanse i Buskerud : gjennomført i forbindelse med VRI prosjektet 

      Elvekrok, Ingunn; Gulbrandsøy, Pia (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Peer reviewed; Research report, 2009-12)
      Notatet drøfter kompetansebegrepet og gir en oversikt over reiselivskompetansen i Buskerud. Oversikten inkluderer viktige offentlige institusjoner, FoU-miljø og eksempler på bedrifter med reiselivskompetanse