• 25 år med EØS: Hvordan påvirkes det norske arbeidsmarkedet? 

   Grindheim, Jan Erik (Research report, 2019)
   Det indre marked er kjernen i det europeiske samarbeidet mellom de i dag 28 medlemsstatene i Den europeiske union (EU) og tre land i Det europeiske frihandelsområdet EFTA. Det er Island, Liechtenstein og Norge. Disse tre ...
  • "Den solberske parlamentarisme": Ny og særegen i norsk politikk? 

   Grindheim, Jan Erik; Strøm, Kaare W. (Research report, 2018)
   Ved stortingsvalget 11. september 2017 fikk Høyre, Fremskrittspartiet (FrP), Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF) samlet flertall i Stortinget, og statsminister Erna Solbergs regjering fra 2013 kunne fortsette. Etter ...
  • Er sektortilhørighet og kjønn blitt politikkens viktigste skillelinjer? 

   Grindheim, Jan Erik (Research report, 2019)
   «Den norske modellen er en bro mellom arbeid og kapital for å sikre verdiskaping og velferd.» Slik har leder for fagforeningen Negotia, Monica A. Paulsen, kort og konsist karakterisert det vi kjenner som den norske modellen ...
  • Forent i forskjellighet? Europaparlamentsvalget 23.-26. mai 2019 

   Grindheim, Jan Erik (Research report, 2019)
   Europaparlamentet i Den europeiske union (EU) har i dag 751 representanter fra EUs 28 medlems- stater. Disse nomineres av og representerer de politiske partiene i medlemsstatene, og velges av EUs innbyggere i direkte valg ...
  • Hva betyr Brexit for EØS og for Norge? 

   Grindheim, Jan Erik (Research report, 2018)
   Åpningen på Prins Hamlets monolog i Shakespeares skuespill fra rundt 1600 – her i André Bjerkes oversettelse, forteller oss hvilken skjebne britene har stilt seg selv overfor i sitt forhold til EU etter to år med forhandlinger ...
  • Hvor går det europeiske sosialdemokratiet? 

   Grindheim, Jan Erik (Research report, 2017)
   Den franske presidentvalgkampen i april og mai 2017 er et symbol på noen av de grunnleggende endringene som har skjedd i vestlige demokratiers politiske landskap de siste 15 årene. I første valgomgang fikk den konservative ...
  • Nisjepartier -- en styrke eller svakhet for demokratiet? 

   Grindheim, Jan Erik (Research report, 2016)
   Så lenge de små partiene, med sine nisjesaker, trengs som koalisjonspartnere for de masse- mobiliserende partiene i norsk politikk, Høyre og Arbeiderpartiet, vil småpartiene kunne få en makt og innflytelse på politikken ...
  • Proteksjonisme på fremmarsj? Norske partiers handelspolitikk 

   Grindheim, Jan Erik (Research report, 2017)
   Handelspolitikk blir sjeldent en del av den norske valgkampen. Hvis da ikke spørsmålet om et norsk medlemskap i EU står på den politiske dagsorden. Men med en stadig økende globalisering og utviklingen av regionale- og ...
  • Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme? 

   Grindheim, Jan Erik (Research report, 2018)
   I den norske valgkampen i 2017 kom leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, og tidligere leder i tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen, gjentatte ganger med en påstand om at høyrepolitikk fører til høyrepopulisme. Dessuten ...
  • TISA-avtalen og Norges handel med tjenester 

   Grindheim, Jan Erik (Research report, 2017)
   Tjenestehandelens store betydning for norsk økonomi og norske arbeidsplasser, er grunnen til at Norge siden 2013 har deltatt i forhandlingene mellom EUs 28 medlemsstater og 22 andre land i Verdens handelsorganisasjon (WTO) ...
  • TTIP -- Partnerskapsavtalen mellom EU og USA 

   Grindheim, Jan Erik (Research report, 2015)
   Forhandlingene om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap mellom EU og USA startet i juli 2013. Hvis forhandlingene lykkes, vil verdens to største handelspartnere, EU og USA, kunne inngå den mest dyptgående ...
  • TTIP, Brexit og Norge 

   Grindheim, Jan Erik (Research report, 2016)
   Etter resultatet av folkeavstemningen om Storbritannias videre medlemskap i EU 23. juni i år, da nesten 52 prosent av velgerne stemte for at landet skal forlate EU, har det vært spekulasjoner rundt fremtiden for forhandlingene ...
  • Utfordrer EØS lokaldemokratiet? 

   Grindheim, Jan Erik (Research report, 2019)
   Gjennom EØS-avtalen har EUs politikk for det indre marked gjennom 25 år påvirket norsk innenrikspolitikk, og med det også norsk kommunepolitikk. Målet med EØS-avtalen er å sikre norske bedrifter, offentlige virksomheter ...
  • Vil et europeisk arbeidslivsbyrå styrke EUs indre marked? 

   Grindheim, Jan Erik (Research report, 2019)
   Presidenten for EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, la i sin årlige tale om unionens tilstand 3. september 2017 frem et forslag om å etablere et europeisk arbeidslivsbyrå, European Labour Agency (ELA). Begrunnelsen var ...
  • Why Right-Leaning Populism has Grown in the Most Advanced Liberal Democracies of Europe 

   Grindheim, Jan Erik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Immigration and new class divisions, combined with a growing anti‐elitism and political correctness, are often used as explanations for the strong gains for right‐leaning populist parties in national elections across Europe ...