• Broadcasting revenues and sporting success in European football: Evidence from the Big Five leagues 

   Stenheim, Tonny; Gausemel Henriksen, Andreas; Stensager, Carl Magnus; Grønseth, Bjørn Ove; Madsen, Dag Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper examines the association between broadcasting revenues and sporting success in Europe’s Big Five football leagues (England, Italy, Spain, Germany, and France), and in particular how the distribution and allocation ...
  • Bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling i norske produksjonsbedrifter 

   Frydenlund, Jonas; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Grønseth, Bjørn Ove (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I de senere årene har prestasjonsmåling kommet i fokus, og særlig ikke-finansielle nøkkeltall og såkalt balansert målstyring har blitt stadig viktigere. I denne studien ser vi nærmere på bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling ...
  • Ringeriksregionen rigget for vekst : Regionale investeringer, Ringeriksbanen og ny E16 

   Aasnæss, Steinar; Grønseth, Bjørn Ove; Gjerdalen, Kjetil (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;5, Research report, 2016-09-20)
   Rapporten viser at regionen har gode forutsetninger for å skape regional vekst gjennom økte investeringer som følge av Ringeriksbanen og ny E16. Rapporten bygger på en gjennomgang av aktuell litteratur, intervju med et 20 ...
  • Wage expenditures and sporting success: An analysis of Norwegian and Swedish football 2010-2013 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Hansen, Steffen Boas; Zagheri, Ali; Grønseth, Bjørn Ove (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This study examines the relationship between wage expenditures and sporting success in Norwegian and Swedish football. While previous studies have shown a strong correlation between wage expenditures and sporting success, ...