• «Jeg er i krise - se meg også! / I’m in distress, see me too!» 

      Glestad, Tone (Bachelor thesis, 2018)
      Sykepleiere i hjemmetjenesten møter pårørende i forskjellige faser av pasienters sykdomsutvikling. Ventesorg er et fenomen som pårørende opplever i fasen fra diagnosen er satt til døden inntreffer. I denne litteraturstudien ...