• Eiendomsmegleren i teori og praksis - en kvalitativ studie 

      Mo, Einar; Gjerde, Aase Haukaas (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Det er publisert svært lite forskning om eiendomsmeglerutdanningen. Denne artikkelen gjengir en kvalitativ undersøkelse, hvor eiendomsmeglerfullmektiger og deres prinsipaler ble intervjuet om deres opplevelse av både ...