• Med dyp involvering i skapende arbeidsprosesser 

      Fuglestad, Cathrine (Master thesis, 2020)
      «Hvordan kan «genuine erfaringer» bidra til at dybdelæring kan oppstå i kunstfaglige prosesser? Med Fagfornyelsen høsten 2020 introduseres dybdelæring som nytt begrep i læreplanen. Gjennom avhandlingen ville jeg skape ...