• Gender shift in a Norwegian diminutive construction 

   Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   In this article, we discuss the ei litta construction in Norwegian, a construction that involves the use of feminine morphology combined with non-feminine nouns, and expresses evaluation. Through corpus analyses and an ...
  • Pavlenkos metode 

   Fløgstad, Guro Nore (Chapter, 2019)
   I denne artikkelen tar jeg for meg spørsmålet om kreativitet i akademisk skriving innenfor lingvistikkfaget. Jeg tar utgangspunkt i bruken av narrativer i tekstene til to teoretisk sett svært ulike lingvister: Steven Pinker ...