• "Et språk som alle andre". Om norsk romani i samfunn og utdanning 

   Fløgstad, Guro Nore (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Norsk romani og andre nasjonale minoritetsspråk representerer en historisk norsk flerspråklighet, en form for flerspråklighet som er mindre synlig i norsk offentlighet og i norske lærerutdanninger enn annen simultan bruk ...
  • Gender shift in a Norwegian diminutive construction 

   Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   In this article, we discuss the ei litta construction in Norwegian, a construction that involves the use of feminine morphology combined with non-feminine nouns, and expresses evaluation. Through corpus analyses and an ...
  • Language contact across the lifespan 

   Fløgstad, Guro Nore; Lanza, Elizabeth (Chapter, 2019)
   The outcome of a multilingual encounter depends on a number of factors. Contact may be of various kinds and may differ in duration, and speakers may belong to different sociocultural groups depending on such variables as ...
  • Pavlenkos metode 

   Fløgstad, Guro Nore (Chapter, 2019)
   I denne artikkelen tar jeg for meg spørsmålet om kreativitet i akademisk skriving innenfor lingvistikkfaget. Jeg tar utgangspunkt i bruken av narrativer i tekstene til to teoretisk sett svært ulike lingvister: Steven Pinker ...