• Behovsprøvd rengjøring av vannledningsnettet 

      Larsen, Jarl Erik; Bernhardsen, Harald; Fjellheim, Simen; Lippert, Roger (Bachelor thesis, 2013)
      Implementering av en metode for å avgjøre rengjøringsbehovet i kommunalt vannledningsnett