• D.H. Lawrence between the Relative and the Absolute: From Religion and Science to Art and Life 

   Fjågesund, Peter (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The paper will first of all attempt to examine Lawrence’s relationship with the relative and the absolute in the context of the intellectual climate around the turn of the century. The focus here will be primarily on the ...
  • Tekst og tradisjon : M.B. Landstad 1802-2002 

   Solberg, Olav; Baklid, Herleik; Fjågesund, Peter (HiT skrift, Research report, 2003)
   Institutt for kultur- og humanistiske fag ved Høgskolen i Telemark – Bø arrangerte fredag 4. oktober 2002 eit seminar ved 200-årsminnet for folkeminnesamlaren og salmediktaren M. B. Landstad. Landstad som vart fødd i ...
  • The Transgressive Narratives of Hamsun's In Wonderland 

   Fjågesund, Peter (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Artikkelen fokuserer på de grenseoverskridende særtrekkene ved Hamsuns I Æventyrland, dvs. på bokens varierte bruk av litterære sjangre og narrative teknikker, og på fortellerens like grenseoverskridende fremstilling av ...
  • Utsyn frå utkanten: Vinje, Hamsun og det anglo-amerikanske 

   Fjågesund, Peter (Chapter, 2021)
   I 1863 gjev Aasmund Olavsson Vinje ut boka A Norseman’s Views of Britain and the British, basert på eit års opphald i landet – fyrst to-tre månader i England og resten i Skottland. Ti år seinare, dvs. tre år etter at Vinje ...