• Barnehagelæreres praktisering av en helhetlig tilnærming til læring 

      Bøe, Marit; Steinnes, Gerd Sylvi; Hognestad, Karin; Fimreite, Hege; Moser, Thomas (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;9, Research report, 2018)
      Studien om barnehagelæreres arbeid med en helhetlig tilnærming til læring er en del av ekspertgruppen om barnehagelærerrollen sitt arbeid. Begrunnelsen for studien må sees i lys av ekspertgruppens mandat, som er å framskaffe ...