• Fysikk og matematikk: Et integrert lektorprogram med kvalitet 

      Jensen, Bjørn; Eystein, Raude (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;21, Research report, 2015-11-30)
      I dette dokumentet presenteres en modell for lektorutdanning for trinn 8-13 i skolefagene fysikk og matematikk. Bakgrunnen for å utvikle denne modellen er innfasingen av ny lærerutdanning i Norge fra 2017. Regjeringen ...