• Evaluering av folkehøgskolens mentorordning – et pilotprosjekt 2016-2017 

   Evensen, Ragnhild (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;22, Report, 2018)
   På oppdrag fra Folkehøgskolerådet har HSN v/ Institutt for pedagogikk gjennomført en undersøkelse av pilotprosjektet «mentorordningen i folkehøgskolene». Folkehøgskolerådet fikk midler fra Kunnskapsdepartementet og startet ...
  • Evaluering av folkehøgskolens mentorordning: Rapport 2, 2017-2018 

   Evensen, Ragnhild (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;13, Report, 2019)
   På oppdrag fra Folkehøgskolerådet har Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Institutt for pedagogikk ved undertegnede gjennomført en undersøkelse av pilotprosjektet «mentorordningen i folkehøgskolene». Folkehøgskolerådet ...