• Det umulige er mulig 

      Vindenes, Urd; Enger, Hans-Olav (Chapter, 2020)
      Artikkelen tar for seg spørsmålet om defektivitet i grammatiske mønstre er en absolutt egenskap i seg sjøl. Nærmere bestemt undersøker vi adjektiver som angivelig mangler nøytrumsform og adjektiver som angivelig er begrensa ...