• Kjennetegn ved ressurssterke fosterfamilier 

      Ellefsen, Vidar (Master thesis, 2021)
      Hensikten med denne masteroppgaven er å utforske hva som kjennetegner ressurssterke fosterfamilier, og hva de gjør for å lykkes i sitt omsorgsarbeid med barn. Det finnes en del forskning på ressurssterke fosterfamilier, ...