• Forsterket demensomsorg i distriktskommuner : samhandlingsbasert forsknings- og utviklingsprosjekt i Hallingdalregionen, 2011-2014 

   Jensen, Liv Helene; Eklund, Marthe Lyngås; Bjerke, Herbjørg Dalane (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;9, Research report, 2014)
   «Forsterket demensomsorg i distriktskommuner» er et samhandlingsbasert forsknings- og utviklingsprosjekt der målsettingen var å bidra til styrking av tjenestene til personer med moderat og alvorlig grad av demens og styrke ...
  • Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom : rapport fra utvikling av tilpasset treningsmodell 

   Eklund, Marthe Lyngås; Sando, Mona Kolbjørnsdatter; Paulsen, Solveig Hagen; Jensen, Liv Helene (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;10, Research report, 2015-03-02)
   Prosjektrapporten beskriver utviklingen av modell for Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom. Rapporten beskriver bakgrunn og organisering av prosjektet. I tillegg inneholder den en prosessevaluering fra opplæring ...
  • Kunnskapsbasert stemme- og fysisk trening for personer med Parkinsons sykdom : Medvirkningsbasert forsknings- og kvalitetsutviklingsprosjekt : Sluttrapport 

   Jensen, Liv Helene; Eklund, Marthe Lyngås (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;31, Report, 2019)
   Denne studien viser hvordan kunnskapsbasert fysisk gruppetrening og stemmetrening i grupper kan tilpasses og gjennomføres for hjemmeboende personer med Parkinsons sykdom i en kommune. Metode: Medvirkningsbasert ...
  • Samarbeid i hjemmesykepleiepraksis 

   Rostad, Patricia P; Eklund, Marthe Lyngås; Jensen, Liv Helene; Grønli, Guttorm; Lande, Ingrid; Abelsen, Camilla; Aslaksen, Hannah (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;51, Report, 2020)
   Bakgrunn: Hjemmesykepleien er i stadig endring og yter tjenester til personer i alle aldre med ulike behov for helsehjelp. Hjemmesykepleien er en obligatorisk praksis i sykepleierutdanningen. På tross av dette finnes det ...
  • The forest as a classroom: Preparing for mental health practice 

   Eklund, Marthe Lyngås; Ruud, Ireen; Grov, Ellen Karine (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background Positive effects of physical activity, health promotion and disease prevention, in treatment of mental illnesses are well documented. Mental health practice for nursing students highlights the important connection ...
  • Til gards : prosessevaluering fra dagaktivitetstilbud for personer med demens 

   Jensen, Liv Helene; Eklund, Marthe Lyngås; Nerol, Marit; Bjerke, Herbjørg Dalane; Ulshagen, Borghild (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;8, Research report, 2014)
   Ål kommune har det siste året økt tilbudet om dagsenter for hjemmeboende personer med demens fra 4 til 5 dager i uken. Dagsenteret har hjemlige, men trange lokaler ved Ål bu- og behandlingssenter. Dagsenteret kan ta imot ...