• Den viktige lærer-elev-relasjonen 

      Eilertsen, Maren-Kristin Temtemoen (Master thesis, 2021)
      Hvordan kan læreren gjennom klasseledelse etablere og opprettholde relasjoner som støtter læring. Denne problemstillingen belyser lærerens evne i å kunne kommunisere og samhandle med elevene, for å etablere og opprettholde ...