• ”God tekst, få feil. Karakter: 4/5” : vurdering i norskfaget 

   Damsgaard, Hilde Larsen (Journal article, 2008)
  • Kom inn i skolesamfunnet 

   Lindvig, Inger Kjersti; Damsgaard, Hilde Larsen (Chapter, 2019)
   Innledning I dagens samfunn er kompetanse en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, likeverdig deltakelse og motvirking av utenforskap (Kunnskapsdepartementet, 2016). Frafall fra videregående skole blir derfor av ...
  • Lærerlivskvalitet - erfarne læreres opplevelse av skolehverdagen 

   Damsgaard, Hilde Larsen (Journal article, 2013)
   Denne artikkelen er basert på en kvalitativ studie blant erfarne lærere og handler om deres opplevelse av sin lærerlivskvalitet. Den gode lærerlivskvaliteten knyttes til det elevrettede arbeidet. Dette arbeidet gir lærerne ...
  • Meritteringsordningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Sluttevaluering av pilotprosjekt om merittering (2019-2022) 

   Damsgaard, Hilde Larsen; Aurvoll, Cecilie; Enqvist-Jensen, Cecilie (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;96, Report, 2022-08-10)
   Samlet har 33 vitenskapelig ansatte søkt status som merittert underviser ved USN i pilotprosjektperioden. 13 av disse har blitt merittert underviser. Antall søknader har gått ned i løpet av pilotperioden, men det siste ...
  • Mulig å mestre : vurdering og tilpasset opplæring i norsk 

   Damsgaard, Hilde Larsen (Journal article, 2008)
   Å tilpasse undervisningen slik at mange - for ikke å si alle - kommer med, er en stor utfordring. I denne artikkelen drøftes vurdering, og det fremmes en rekke forslag til en mer inkluderende undervisning
  • Språkets makt 

   Damsgaard, Hilde Larsen (Journal article, 2014)
   Denne artikkelen er basert på en kvalitativ studie blant erfarne lærere. Artikkelen retter søkelyset mot lærernes omtale av elever og hva som påvirker lærernes språkbruk. Lærerne er gjennomgående opptatt av at språket har ...
  • Utdanning og danning 

   Damsgaard, Hilde Larsen; Lindvig, Inger Kjersti (Chapter, 2019)
   Innledning Høyere utdanning har gjennomgått store endringer de siste tiårene. Et sentralt utviklingstrekk er bevegelsen fra en eliteutdanning som var forbeholdt de få, til en utdanning for de mange. Dette blir omtalt ...
  • Utfordringer i velferdsstatens yrker 

   Damsgaard, Hilde Larsen; Eide, Ketil (Journal article, 2012)