• Hortensia. I partnerskap for fattigdomsbekjempelse 

   Gustavsen, Karin; Dalen, Hilde; Haug, Siri Myhre; Kruuse-Meyer, Sissel (Research report, 2012-08-08)
   Hortensia har hatt som overordnet hensikt å bekjempe fattigdom blant barn og unge i Horten kommune. Målet har vært å utvikle en tjenestemodell og praksismetode som ivaretar behovet for helhetlig, koordinert og brukerorientert ...
  • I partnerskap for sosial innovasjon. Rapport fra KREMs utviklingsperiode 1. mars 2009 - 1. februar 2012 

   Gustavsen, Karin; Dalen, Hilde; Skar, Cathrine (Working paper, 2012-09-30)
   Tenk om ingen av oss vet alt? Dette er en av KREMs sentrale tilnærminger i møte med omverdenen. For «Tenk Om», sier KREM, tenk om det er slik at vi sammen kan vite mer, at vi sammen kan finne nye veier til felles mål om å ...