• Fagfornyelsen - blir vi klokere sammen? 

   Christensen, Ingrid (Master thesis, 2022)
   Denne studien har som formål å undersøke hvordan ledelse av profesjonelle læringsfellesskap har blitt påvirket av Kunnskapsløftet 2020 og hvilken utvikling dette har ført til i profesjonsfelles-skapene. For første gang er ...
  • Palestinian and Norwegian Kindergarten Teachers' Perspectives on Psychosocial Support: A Qualitative Study 

   El-Khodary, Basel; Christensen, Ingrid; Abou-Dagga, Sanaa; Raji, Shawqi; Lyden, Susan C. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The current qualitative case study aims to explore and map the concepts and the conditions for providing psychosocial support in kindergarten across two vastly different countries, Palestine and Norway. The global challenge ...