• Fuktighetskrevende mosearter og miljøbetingelser 

      Brynjulvsrud, John Gunnar (Master thesis, 2016)
      I bekkekløftmiljøer er det ofte forholdsvis store lokalklimatiske og miljømessige variasjoner på korte avstander. Dette medfører at en del habitatspesialister og konkurransesvake arter forekommer i disse miljøene, og flere ...