• Information systems and organizational analysis 

   Stafseth, Ådne; Braadland, Trond Reidar (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2004-01)
   The paper presents different approaches to the field of information systems (IS) research and organization theory. In the field of IS, much of what is written deals with practical frameworks for IS development and use, but ...
  • Kvalitetsreformen og studentaktivitet : en studie av studentenes studieaktivitet ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss 

   Ballangrud, Brit Bolken; Berge, Nina Bollum; Bore, Sigve; Vikhagen, Ståle; Braadland, Trond Reidar (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2005-01)
   Arbeidsnotatet behandler forskjellige vurderingsformer som brukes eller kan brukes ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss. Forfatterne representerer to av skolens bachelorprogrammer samt allmennlærerutdanning. I notatet ...
  • Sammenhenger mellom organisasjon og informasjonssystemer i produksjonsbedrifter 

   Braadland, Trond Reidar; Stafseth, Ådne (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2005-06)
   Rapporten ser på studier av sammenhengen mellom informasjonssystemer og organisasjon i produksjonsbedrifter. Grunnlaget er mellomstore lokale bedrifter, der sentrale personer ble intervjuet. Studien viser hvordan disse ...
  • Virksomhetens informasjonssystemer: kompendium 

   Braadland, Trond Reidar (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;12, Learning object, 2015)
   Dette kompendiet er laget for å dekke pensum i kurset BMIS3010 – Grunnleggende MIS ved Høgskolen i Buskerud. Kurset var i mange år en del av en ettårig fordypning i Management Information Systems for studenter i økonomi ...