• Valgfrie former – mulighet eller byrde? 

      Bråten, Ingunn Marie (Master thesis, 2019)
      I den offisielle bokmålsnormalen er det stor valgfrihet, både når det gjelder staving av enkeltord og på systemnivå som bøyingsformer. For språkbrukere betyr dette at de har mulighet til å velge former i skriftspråket ...