• Empowerment og flyktninger - en studie om fagpersoners perspektiver 

      Bjørge, Silje (Master thesis, 2009)
      Denne masterstudien tar utgangspunkt i temaet flyktninger og empowerment, og det er fagpersonenes perspektiver jeg belyser. Flyktninger som skal bosettes i Norge har rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram som ...