• Rektor som pedagogisk leder 

      Bergum, Trine Lise (Master thesis, 2015)
      Oppgaven tar for seg rektors rolle som skoleutvikler. Hensikten med studien er å få en dypere forståelse av hvordan rektorer på mindre skoler, som ikke har et formelt ledelsesteam rundt seg, håndterer kravet i nasjonal ...