• Vurdering for læring og IOP 

      Bergsland, Gro Synnøve (Master thesis, 2017)
      Denne mastergradsoppgaven retter søkelyset på IOP og vurdering for læring. Formålet med studien er å undersøke i hvilken grad IOP blir anvendt i lærerens vurderingspraksis. Det teoretiske rammeverket som ligger til grunn ...