• Smilet i stemmen 

      Bergh-Pedersen, Christian (Master thesis, 2020)
      Bakgrunn og hensikt: Studien ser på ansatte erfaringer, holdninger og opplevelser i arbeidet med brukere av NAV. Hensikten med studien er innsikt i hvordan veiledere oppfatter arbeidet. Problemstilling: Hvordan opplever ...