• Kunnskapsledelse ved videregående skoler : ledelsens rolle ved utvikling av kontaktlærerfunksjonen og pedagogisk plattform 

   Ballangrud, Brit Bolken; Dimmen, Åsmund; Slåtten, Kåre (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2006-09)
   Bfks ledelses- og skoleutviklingsprogram 2004-2006 hadde en meget omfattende målsetting. Hovedmålet har vært knyttet til endringsledelse og utvikling av den lærende organisasjon. Ledelsesprogrammet ble knyttet til ...
  • Kvalitetsreformen og studentaktivitet : en studie av studentenes studieaktivitet ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss 

   Ballangrud, Brit Bolken; Berge, Nina Bollum; Bore, Sigve; Vikhagen, Ståle; Braadland, Trond Reidar (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2005-01)
   Arbeidsnotatet behandler forskjellige vurderingsformer som brukes eller kan brukes ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss. Forfatterne representerer to av skolens bachelorprogrammer samt allmennlærerutdanning. I notatet ...
  • Kvinnelige forskeres forventninger til professorrollen 

   Svenkerud, Sigrun; Ballangrud, Brit Bolken; Drake, Irmelin; Ulvestad, Jorun Margrethe (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Vi undersøker hvordan den nye professorrollen oppleves av kvinner som er på vei inn i professorstillinger sett i lys av reformene i universitets- og høgskolesektoren de seneste årene. Betraktningene til de fremtidige ...
  • Kvinnelige og mannlige professorers synlighet i mediene. En undersøkelse av kvinnelige og mannlige professorer i VG og Aftenposten 

   Svenkerud, Sigrun; Ballangrud, Brit Bolken (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Denne undersøkelsen dreier seg om mannlige og kvinnelige professorers synlighet i mediene, nærmere bestemt om hvordan professorer brukes som kilde i VG og Aftenposten, de to største norske riksavisene. Vi har fremsatt fem ...
  • Leadership Strategies in Diverse Intake Environments 

   Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   The case study subjected in this paper was designed to illuminate how school leadership strategies and interventions mediate external demands, in the form of the academic press, for raised outcomes, imposed from the policy ...
  • Lærernettverk som basis for endringsarbeid 

   Ballangrud, Brit Bolken (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2004-01)
   Våren 2000 arbeidet Høgskolen i Buskerud (HIBU) og Utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune (BFK) med å formalisere et samarbeid til gjensidig nytte. Samarbeidet ble formalisert gjennom en avtale 05.04.00. I denne ...
  • Nettverk som læringsarena 

   Ballangrud, Brit Bolken (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2003-06)
   Dette er tredje rapport i HIBUs arbeidsnotatserie om prosjektet: ”Differensiering og tilrettelegging av videregående opplæring” i Buskerud. Den første rapporten ”Nettverksarbeid – en læreplan i endringsarbeid” (Arbeidsnotat ...
  • Sustainable Use of Ecological Concepts in Educational Science 

   Svenkerud, Sigrun; Madsen, Janne; Ballangrud, Brit Bolken; Strande, Anne Lise; Stenshorne, Marit Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this article, the authors discuss the use of ecological concepts (ecology, boundary, niche) in educational research to understand if and how these concepts from one field of science (ecology) can bring a new understanding ...