• Forslag til ny Norsk regnskapsstandard: Nasjonale avvik i forhold til IFRS for SMEs 

   Stenheim, Tonny; Baksaas, Kjell Magne; Schwencke, Hans Robert (Journal article, 2017)
   Regnskapslovutvalget har foreslått at ny norsk regnskapsstandard skal bygge på IFRS for SMEs og et system som beskriver de rammene som vil gjelde for avvik fra IFRS for SMEs. Det er imidlertid uklart hvor stor frihet ...
  • Hva er konsekvensene ved bruk av dyp læring i regnskapssystem? 

   Bjerke, Magnus Grøndahl (Master thesis, 2020)
   Dyp læring har blitt mer relevant i nyere tid på grunn av økt tilgang til maskinkraft og data. Teknologien har vist seg å ha kraftfulle egenskaper med mange potensielle applikasjonsområder. Dyp læring blir i dag brukt blant ...
  • Prinsippbaserte versus regelbaserte regnskapsstandarder 

   Baksaas, Kjell Magne; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Høringsutkastet til ny Norsk Regnskapsstandard aktualiserer spørsmålet om prinsippbasert eller regelbasert regnskapsregulering. Standarden er mer prinsippbasert enn dagens regulering. Prinsippbasert regulering kjennetegnes ...
  • Proposal for improved financial statements under IFRS 

   Baksaas, Kjell Magne; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The benefits that users gain from financial statements depend on clear and concise presentation of the underlying economics. The current IFRS regulation on presentation of primary financial statements suffers from several ...
  • Regnskapsestimater - når er dårlige vurderinger straffbare? 

   Kulset, Ellen Marthinsen; Ludvigsen, Eivind; Baksaas, Kjell Magne (Chapter, 2020)
   Sammendrag: Regnskapslovens straffebestemmelse i § 8-5 og straffeloven § 392 gir ingen klar angivelse av når et feil regnskapsestimat blir straffbart. Revisor har ved sin gjennomgang et avklart vesentlighetsprinsipp å ...
  • Regnskapsførers arbeidsoppgaver når regnskapsbransjen blir automatisert 

   Kilen, Tonje Austad (Master thesis, 2021)
   De fleste bransjer, inkludert regnskapsbransjen, blir i dag påvirket av utviklingen innenfor teknologi. Regnskapsførere benytter allerede i dag digitale verktøy til å utføre arbeidsoppgaver, men med ytterligere teknologiutvikling ...
  • Resultat- eller balanseorienterte regnskaper 

   Baksaas, Kjell Magne; Stenheim, Tonny (Journal article, 2017)
  • Standardisert elektronisk regnskapsrapportering i Norge: bruk av XBRL 

   Kulset, Ellen Marthinsen; Baksaas, Kjell Magne (Chapter, 2020)
   Elektronisk utveksling av finansiell informasjon skjer i stadig større grad ved hjelp av rapporteringsformatet XBRL (eXtensible Business Reporting Language), som sies å gi både regnskapsprodusenter og regnskapsbrukere ...
  • Transaksjonsprinsippet: regnskapsføring når aktører handler med seg selv 

   Baksaas, Kjell Magne; Kulset, Ellen Marthinsen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det er bare transaksjoner med et reelt økonomisk innhold som regnskapsmessig skal medføre innregning til virkelig verdi. Vi bygger videre på tidligere arbeider som peker på uklarheter og manglende regulering av grensene ...