• Revisjon av regnskapsestimater for virkelig verdi 

      Arnesen, Miriam Rask; Helgerud, Henrik (Master thesis, 2014)
      I denne mastergradsavhandlingen har vi sett nærmere på revisjon av regnskapsestimater og risikoen for vesentlig feilinformasjon. Vi har gjennomført en induktiv-eksplorerende studie i form av dybdeintervjuer av én partner ...