• Dannelse i høyere utdanning : en diskursanalyse 

      Antun, Stine-Marie (Master thesis, 2014)
      Denne tverrfaglige samfunnsvitenskapelige masteroppgaven er en diskursanalyse av diskusjonen om dannelse i høyere utdanning. Det er filosofen Michel Foucault som tar i bruk lingvistikkens begrep diskurs i en samfunnsanalytisk ...