• Hvordan kan skoleledere bidra til lærernes motivasjon? 

      Andreassen, Camilla Reidunsdatter (Master thesis, 2020)
      Motivasjon er drivkraften i det vi foretar oss. Det er derfor interessant å vite hvordan dette virker, og hva som fremmer denne motivasjonen. Når vi jobber med mennesker, vil grad av motivasjon være med på å bestemme hvor ...