• Elever med autismespekterforstyrrelser som samtidig strever med skolevegring 

   Larsen, Ingrid Knapstad (Master thesis, 2021)
   Formålet med denne avhandlingen har vært å rette et fokus mot en elevgruppe som strever med å finne seg til rette i ordinær skole. Fokuset har vært å løfte frem relevant forskning og kompetanse omkring elever med ...
  • Gjengangerne i norske fengsler : en studie i tilpasset opplæring innenfor gruppefellesskapet 

   Amundsen, Marie-Lisbet (Journal article, 2007)
   Dersom man skal redusere omfanget av kriminaliteten, er det mye å vinne på å konsentrere seg om den gruppen som gjentatte ganger begår nye kriminelle handlinger. Rent samfunnsøkonomisk og kriminalpolitisk sett er disse ...
  • Gjengangerne, identitet og selvfølelse 

   Amundsen, Marie-Lisbet (Journal article, 2008)
   This article discusses the results of in-depth interviews with ten repetitive offenders, i.e offenders who have been imprisoned seven times or more. Several of them have been imprisoned twelve times or more. The interviews ...
  • Gutter med problematisk eller skadelig seksuell atferd- under barnevernets omsorg. 

   Amundsen, Marie-Lisbet (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Når det gjelder gutter under kriminell lavalder som har begått seksuelle overgrep, blir disse ofte plassert i institusjoner under barnevernets omsorg, selv om dette ikke er beste løsning hverken for gutten det gjelder, ...
  • Innsatte og psykisk helse 

   Amundsen, Marie-Lisbet (Journal article, 2006)
   This article refers to results obtained from a survey conducted during the spring of 2005. 216 inmates from four Norwegian prisons answered questions relating to the use of drugs, serious depression, anxiety and suicide, ...
  • Kvinnelige innsatte og sosial marginalisering 

   Amundsen, Marie-Lisbet (Spesialpedagogikk, Journal article, 2010)
   Artikkelen er basert på en kvantitativ studie gjennomført i 2008/2009. Utgangspunktet var følgende problemstilling: Hvor sosialt marginalisert er kvinnelige innsatte i norske fengsler? Funnene viser at kvinnelige innsatte ...
  • Når skolen svikter : resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler 

   Amundsen, Marie-Lisbet (Journal article, 2006)
   Utgangspunktet for denne artikkelen er en spørreundersøkelse foretatt i fire norske fengsler våren 2005. Av 261 innsatte som fikk forespørsel om å delta på undersøkelsen, var det 216 som svarte. Undersøkelsen viser at ...
  • Om kunsten å være rådgiver. Del 1 

   Amundsen, Marie-Lisbet (Journal article, 2004)
  • Om kunsten å være rådgiver. Del 2 

   Amundsen, Marie-Lisbet (Journal article, 2004)
  • Psykisk helsefremmende barnehager 

   Teisbekk, Elin Tårnesvik (Master thesis, 2021)
   Bakgrunnen for denne studien er et forskningsprosjekt gjennomført av Styd (Stolt og ydmyk) kommunikasjon i 2017 -2020. Forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende mennesker og miljøer- opplevelse av sammenheng» er et ...
  • Relasjonsbygging ved hjelp av kjæledyr 

   Jørgensen, Live (Master thesis, 2023)
   Hensikt: Hensikten med denne studien er å se nærmere på studier som har fokus på hvordan barn med autismespekterforstyrrelse påvirkes av kjæledyr. Problemstilling: Kan kjæledyr påvirke sosial samhandling hos barn med ...
  • Skolerelaterte faktorer knyttet til psykisk stress og uro hos elever i ungdomstrinnet 

   Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Folkehelseinstituttet (2016) konkluderer med at 15 til 20 prosent av alle norske ungdommer til enhver tid har nedsatt funksjon grunnet psykiske vansker. Samtidig viser Bakken (2016) til at ni prosent av guttene og 26 prosent ...
  • «Snakk med oss!» Foreldres opplevelser av samarbeidet med barnehagen i bekymringsfasen 

   Abe, Megumi (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven har fokus på foreldres opplevelser av samarbeidet med barnehagen i perioder hvor det er bekymring eller usikkerhet om barnets utvikling. Studien tok utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan ...
  • «Snakk med oss!» Foreldres opplevelser av samarbeidet med barnehagen i bekymringsfasen 

   Abe, Megumi (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven har fokus på foreldres opplevelser av samarbeidet med barnehagen i perioder hvor det er bekymring eller usikkerhet om barnets utvikling. Studien tok utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan ...
  • Tro på fengsel som virkemiddel? 

   Amundsen, Marie-Lisbet (Journal article, 2009)
   Gjengangerne i norske fengsler har ofte sammensatte problemer. Med innsats fra helse- og sosialarbeidere før og etter soning er det håp om at intensjonene med straffegjennomføringen kan oppfylles.
  • Very important children 

   Amundsen, Marie-Lisbet (Journal article, 2008)
   Artikkelen er skrevet på bakgrunn av intervju foretatt vår og høst 2007 med ti innsatte under 35 år som har sittet inne åtte ganger eller mer. Flere har sittet inne tolv ganger eller mer. I artikkelen ønsker forfatteren å ...