• Balansert målstyring - Kartlegging av praksis i norske bedrifter 

      Ahmad, Noman; Zimmermann, Terese (Master thesis, 2015)
      Vi har i denne studien sett nærmere på spredningen av balansert målstyring i norske bedrifter uten begrensning på størrelse på bedriftene. Balansert målstyring, forkortet til BMS, ble introdusert som et ledelsesverktøy for ...