• Analytics-Driven Digital Platform for Regional Growth and Development: A Case Study from Norway 

   Ahmed, Salah Uddin; Aasnæss, Steinar; Dalipi, Fisnik; Hesten, Knut Johan (Chapter, 2019)
   In this paper, we present the growth barometer (Vekstbarometer in Norwegian), which is a digital platform that provides the development trends in the regional context in a visual and user-friendly way. The platform is ...
  • Ringeriksbanen - samfunnsnytte, kalkulasjonsrente og mernytte 

   Aasnæss, Steinar (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;59, Report, 2020)
   Rapporten viser hvordan en lavere kalkulasjonsrente og inkludering av mernytte i nåverdiberegningene vil påvirke den beregnede samfunnsnytten av Ringeriksbanen. I forbindelse med forberedelsene til ny NTP for 2022 – ...
  • Ringeriksregionen rigget for vekst : Regionale investeringer, Ringeriksbanen og ny E16 

   Aasnæss, Steinar; Grønseth, Bjørn Ove; Gjerdalen, Kjetil (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;5, Research report, 2016-09-20)
   Rapporten viser at regionen har gode forutsetninger for å skape regional vekst gjennom økte investeringer som følge av Ringeriksbanen og ny E16. Rapporten bygger på en gjennomgang av aktuell litteratur, intervju med et 20 ...
  • Vekstbarometer for Ringeriksregionen 2018 

   Aasnæss, Steinar; Sandvik, Izabela; Burkay, Ulas (Report, 2018)
   Vekstbarometer for Ringeriksregionen er utviklet av Høgskolen i Sørøst-Norge, i samarbeid med Ringerike Næringsforening og med finansiering fra Sparebank1 Ringerike Hadeland. Vekstbarometeret består av en årlig rapport ...
  • Vekstbarometer for Ringeriksregionen 2019 

   Aasnæss, Steinar; Burkay, Ulas (Research report, 2019)
   Ringeriksregionen er og skal også i fremtiden være et godt sted å bo, jobbe, leve og drive næringsvirksomhet. Endringer i næringsstruktur gjennom nedleggelser av store hjørnestensbedrifter i regionen har medført store ...
  • Vekstbarometeret: dynamisk perspektiv på bærekraftig vekst 

   Aasnæss, Steinar; Fredriksen, Jan Ivar (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelens problemstilling er: Hvordan skapes bære­kraftig vekst for en region? Artikkelen presenterer, drøfter og demonstrerer et vekstbarometer hvor hensikten er å vise hvilken evne næringsstrukturen i en region har til ...