• Profesjonsveileder og barnehagelærerutdanner: et profesjonsdannende og etisk anliggende. 

   Østmoen, Jostein Paulgård; Juritsen, Trine Lise; Wilhelmsen, Terese; Sletten, Berit Oddrunn (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Profesjonsveilederollen i barnehagelærerutdanningen er ny og lite utforsket. I denne artikkelen ser vi på hvordan denne rollen kan forstås og utøves av lærerutdannerne på campus, med utgangspunkt i et relasjonsetisk ...
  • Utbredelse av konsepter i norske barnehager 

   Lund, Åse; Franck, Karianne; Juritsen, Trine Lise; Østmoen, Jostein Paulgård; Wilhelmsen, Terese (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   I løpet av kort tid har konsepter, i form av standardiserte programmer og metoder tatt plass i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det gir et behov for mer forskningsbasert kunnskap om fenomenet. Denne artikkelen har ...