• A review of the Norwegian plain language policy 

   Johannessen, Marius Rohde; Berntzen, Lasse; Ødegård, Ansgar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In this paper, we examine the policy documents that define the Nor-wegian policies on language use in the public sector, with an emphasis on how ICT is mentioned as a tool for creating a public sector language citizens ...
  • Bærekraftige samfunn og forretningsmodeller 

   Ødegård, Ansgar; Reiersen, Jon; Branstad, Are (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Norsk næringsliv må omstille seg for å møte de globale bærekraftsutfordringene. Denne artikkelen fokuserer på hvordan samarbeids- og tillitstradisjoner i norsk næringsliv kan fremme nyskapende bærekraftige forretningsmodeller. ...
  • A Citizen-centric Public Sector: Why citizen centricity matters and how to obtain it 

   Berntzen, Lasse; Johannessen, Marius Rohde; Ødegård, Ansgar (Chapter, 2016)
   The paper discusses the concept of a citizen-centric public sector. Citizen centricity is often promoted in policy papers and political speeches, but is often overlooked in practice. Reasons are discussed, and practical ...
  • Musikk og bærekraft: Et konsert- og forskningsprosjekt i lærer- og musikkutdanningen 

   Runsjø, Pål; Bødtker-Næss, Olav; Branstad, Are; Ødegård, Ansgar; Gershon, Walter (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Konsert- og forskningsprosjektet Musikk og bærekraft ble gjennomført i lærer- og musikkutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge i sammenheng med at temaet bærekraftig utvikling innføres i fagfornyelsen fra 2020. ...
  • Organisasjoners tilpasning til radikale reformer 

   Ødegård, Ansgar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen beskriver hvordan to norske energiverk tilpasser seg den radikale og liberale markedsreformen som ble implementert i elforsyningen som en følge av ny energilov i 1990. Jeg argumenterer for at viljen og evnen til ...
  • Samfunnsansvar i praksis : et møte mellom fortid og fremtid. Det finske selskapet UPM og lokalsamfunnet Fray Bentos i Uruguay 

   Ødegård, Ansgar; Salinas, Cecilia Guadalupe (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I denne artikkelen beskriver vi hvordan det finske multinasjonale skogindustriselskapet UPM (før Botnia) samhandler med vertskapsbyen Fray Bentos i Uruguay. Samhandling med lokalsamfunn spiller en viktig rolle for ...