• Amerikanere velger Sverige og Normenn velger Norge 

   Reiersen, Jon; Forbord, Roar Fikse; Haugen, August Teodor (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;18, Preprint, 2015-11-30)
   Artikkelen rapporterer resultater fra en undersøkelse hvor vi spør nordmenn om hvordan de tror inntektene er fordelt i Norge og hvordan de ønsker seg inntektene fordelt. Utgangspunktet for undersøkelsen er en større studie ...
  • Forskningsbasert skriving 

   Kvarv, Sture (Preprint, 2017-08)
  • Profesjonaliseringen av norsk kulturforvaltning, 1980–2000 

   Kvarv, Sture (Preprint, 2018-03-13)
   I perioden 1980–2000 skjedde det en økende profesjonalisering av norsk kulturforvaltning på statlig og kommunalt nivå i Norge. En slik utvikling kan relateres til samfunnsendringer generelt og til særegenheter ved kulturlivet ...
  • Riemann solver for combustion waves 

   Vågsæther, Knut (Preprint, 2011-05-03)
  • Second order scheme for open channel flow 

   Sharma, Roshan (Preprint, 2015-08-26)
   In the search for a numerical scheme which: (i) is semi-descrete in nature (only space discritization) so that built-in ODE solvers in MATLAB or Modelica can be used, (ii) can handle dry bed conditions (island or dry ...
  • Solving random walk recursions in the plane using separation of variables and Fourier analysis 

   Kristensen, Kai Forsberg (Preprint, 2009-04-21)
   The aim of this article is first of all to show how to solve a two-dimensional random walk problem on an arbitrary rectangle with certain boundary conditions, using separation of variables and discrete Fourier analysis. ...
  • Tillit, risiko og økonomisk samhandling 

   Reiersen, Jon (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;19, Preprint, 2015-11-30)
   Hva er tillit og hva er det som kjennetegner tillitsbaserte handlinger? Hvilken betydning har tillit for økonomisk samhandling, og hva innebærer det at partene i en økonomisk samhandlingssituasjon har tillit til hverandre? ...
  • Tour planning for trips on lakes and waterways 

   Horgen, André (Preprint, 2005)
  • Trust as a booster 

   Reiersen, Jon (Publication Series from Buskerud and Vestfold University College;20, Preprint, 2015-11-30)
   According to Yamagishi (2011) trust can be viewed as a “booster rocket” that provides the necessary push for the take-off from the secure ground of committed relations. The aim of this paper is to formalize this idea. I ...
  • User’s guide for the Open Hydropower Library (OpenHPL) 

   Vytvytskyi, Liubomyr (Preprint; , 2019)
   OpenHPL is an open-source hydropower library that consists of hydropower unit models and is encoded in Modelica. Modelica is a multi-domain as well as a component-oriented modelling language that is suitable for complex ...