• Praksisnær forskning og partnerskap i et tredje rom 

      Prøitz, Tine Sophie (Chronicle; Journal article, 2020)
      Sett med norske øyne er den svenske debatten om praktiknæra forskning ytterst interessant og misunnelsesverdig. Den er interessant gjennom sin likhet med hvordan norske myndigheter over de siste tiår har vektlagt innsatser ...