• Emo som ungdomssubkultur - «Never judge a book by its cover» 

      Lund, Anne Grete (Master thesis, 2012)
      Denne avhandlingen ser på hvordan ungdomssubkulturen «Emo» kan forstås i en lokal kontekst. Avhandlingen er en kvalitativ feltarbeidsstudie basert på aktiv bruk av snøballmetoden hvor jeg har vektlagt data jeg fikk i ...