• Følgeevaluering av Oppfølgingsteam-Telemark 

      Gustavsen, Karin; Vardheim, Ingvild (Research report, 2013-05-10)
      Oppfølgingsteam for unge lovbrytere er et alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner der målet er å motvirke utviklingen av en kriminell karriere og bidra til en positiv utvikling i den enkeltes ungdom sitt liv. ...