• Nasjonalparklandsbyene. En evaluering av forprosjektet 

      Haukeland, Per Ingvar; Brandtzæg, Bent Aslak (TF-notat 2/2011, Working paper, 2011-09-15)
      Dette notatet er et resultat fra en evaluering av forprosjektet Nasjonalparklandsby, på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning. Forprosjektet varte i perioden 15.5 2009 til 1.5 2010. Nettverket for Nasjonalparklandsbyer ...