• Analyse av barneverntjenesten i Marker kommune 

   Vardheim, Ingvild (Research report, 2014-06-12)
   Telemarksforsking har fått i oppdrag å foreta en drifts- og resultatanalyse av barneverntjenesten i Marker kommune. I analysen ser vi nærmere på barnevernets ressursbruk, og gir en oversikt over status og utfordringer som ...
  • Analyse av kostnader i barnehagane i 2010 

   Hjelmbrekke, Sigbjørn; Lunder, Trond Erik (Working paper, 2011-11-24)
   Som det følger av tittelen, presenterer vi i dette notatet analyser av kostnader i barnehagene. Notatet viderefører serien av årlige kostnadsanalyser gjennomført av Fürst og Høverstad. Vi har forsøkt å legge oss tett opp ...
  • Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager 

   Lunder, Trond Erik (Working paper, 2011)
   Dette notatet er resultatet av en studie av profittmuligheter i barnehagesektoren og uttak av verdier fra private barnehager. Vi har hatt som mål å si noe om omfanget av midler som tas ut til private eiere, hvilke typer ...
  • Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 

   Lunder, Trond Erik; Aastvedt, Ailin (Research report, 2012-11-05)
   De kommunale barnehagene er dyrere i drift enn ordinære ikke-kommunale barnehager, og familiebarnehager er billigere i drift enn ordinære barnehager. Vi beregner at de kommunale barnehagene har kostnader pr. heltidsplass ...
  • Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014 

   Lunder, Trond Erik; Eika, Brynjulv (Research report, 2013-10-15)
   Denne rapporten er del av en serie med årlige analyser av kostnadene i barnehagene. I rapporten beregnes også nasjonale tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager. Utdanningsdirektoratet har vært oppdragsgiver for ...
  • Kostnader i barnehager i 2013 og nasjonale satser for 2016 

   Lunder, Trond Erik; Eika, Brynjulv (Research report, 2015-03-27)
   Telemarksforsking har gjennomført nye analyser av kostnader i barnehagene, oppdatert med tall for 2013. Rapporten er del av en serie med årlige analyser av kostnadene i barnehagene med beregning av nasjonale tilskuddssatser ...
  • Nasjonale satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2015 

   Lunder, Trond Erik (Working paper, 2014-10-16)
  • Personalkostnader pr. plass i barnehagene, 2013. Nasjonale tall for kontroll i henhold til barnehageloven § 14 a 

   Lunder, Trond Erik (Working paper, 2014)
   Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Formålet er å presentere nasjonale gjennomsnittstall for personalkostnader pr. heltidsplass som kan benyttes ved kontroll av ikke-kommunale barnehagers bruk av ...
  • Utgiftsutjevningen i inntektssystemet – Delkostnadsnøkkel for barnevern 

   Løyland, Knut; Borge, Lars-Erik; Lunder, Trond Erik (Research report, 2013-11-26)
   I denne rapporten som er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet analyserer vi kriterier for delkostnadsnøkkelen for barnevern i det kommunale inntektssystemet. Vi analyserer også andre mulige forklaringsfaktorer ...