• Hortensia. I partnerskap for fattigdomsbekjempelse 

   Gustavsen, Karin; Dalen, Hilde; Haug, Siri Myhre; Kruuse-Meyer, Sissel (Research report, 2012-08-08)
   Hortensia har hatt som overordnet hensikt å bekjempe fattigdom blant barn og unge i Horten kommune. Målet har vært å utvikle en tjenestemodell og praksismetode som ivaretar behovet for helhetlig, koordinert og brukerorientert ...
  • Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten 

   Sørli, Celin Sund (Master thesis, 2012)
   Fattigdom har ikke fått like mye forskningsmessig oppmerksomhet i Norge før i den siste tiden. Det er ikke like utbredt i Norge som i andre land, men det har blitt mer av det de siste årene. Derfor er det viktig å ta tak ...
  • SIMBA sammen i innsatsen mot barnefattigdom i Drammen kommune 

   Gustavsen, Karin; Meij, Ranveig van der; Nilsen, Heidi Jøndahl; Braathen, Heidi (Research report, 2012-12-15)
   I samhandling med 30 levekårsutsatte familier i Drammen kommune, har SIMBA identifisert og utviklet en praksismetode og tjenestemodell for arbeid med fattigdomsutsatte familier som fra høsten 2012 innføres som en arbeidsform ...
  • Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom 

   Gustavsen, Karin; Kobro, Lars Ueland (Research report, 2012-08-15)
   Denne rapporten er en gjennomgang av sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom i Norge og der vi ser hen til Sverige og Danmark. Det argumenteres for at sosialt entreprenørskap bør sees på som en nyskapende ...