• Hva er språkets rolle i kroppsøvingsfaget? 

   Molteberg, Jan Erik (Master thesis, 2007)
   I denne masteroppgaven går jeg fenomenologisk til verks og forsker på min egen undervisning for å finne svar på spørsmålet: ”Hva er språkets rolle i kroppsøvingsfaget?”. Spørsmålet har fått ny aktualitet i og med den nye ...
  • Språkets makt 

   Damsgaard, Hilde Larsen (Journal article, 2014)
   Denne artikkelen er basert på en kvalitativ studie blant erfarne lærere. Artikkelen retter søkelyset mot lærernes omtale av elever og hva som påvirker lærernes språkbruk. Lærerne er gjennomgående opptatt av at språket har ...