• Vi skriver, leser og lærer sammen. STL+ for alle! 

      Romstad, Ellen Cecilie (Master thesis, 2016)
      Bakgrunn og formål: Denne studien handler om å utvikle en skrive- og leseopplærings-metode for elever med utviklingshemning. Samtidig har jeg ønsket å ta rede på om metoden kan overføres til begynneropplæringen i skriving ...