• Kultur versus kultur? 

      Malme, Anne K. (Others, 2014)
      Følgende spørsmål skal belyses:  Hva ligger i det utvidede kulturbegrepet innenfor Aktiv omsorg og hva ligger i det antropologiske kulturbegrepet?  Er det mulig å tilpasse kulturelle aktiviteter som kan defineres ...