• Dekormaling fra Trøgstad. Frodig og mangfoldig fra ?stfolds indre skattkammer 

   Krogstad, Anne Grete (Master thesis, 2013)
   Jeg har hatt det privilegiet å kunne arbeide med et materiale som ingen tidligere har viet oppmerksomhet. Det har vært en alminnelig oppfatning at Østfold har lite eller ingen «rosemaling», og at det bare går inn under ...
  • Fra forming til kunst og håndverk : fagutvikling og skolepolitikk 1974-1997 

   Kjosavik, Steinar (HiT skrift, Research report, 2003)
   Mønsterplanen fra 1971/74 hadde fjernet oppdelingen av formingsfaget etter materialer og erstattet disse med ni arbeidsområder. Debatten om hvor hensiktsmessig denne inndelingen var, både i grunnskolen og i lærerutdanning, ...
  • From amulets to contemporary jewellery. Male jewelery and symbolism 

   Kladko, Vladyslav (Master thesis, 2013)
   The present project contains two components: theoretical and practical. The historical material of the project is focused on research from the Migration period in Scandinavia, particular focus is on bracteates. The theoretical ...
  • Spegelåkle - formspråk - meiningsinnhald 

   Garnes, Tone Svalastog (Master thesis, 2010-03-15)
   Åkle er eit samleord for ei rekke bruksvevnader. Åkle vart bruka både dagleg og ved høgtid og fest. Ordet åkle kjem av det gamalnorske ordet ”áklædi”, som betyr å dekke over, ei breisle, eller det å kle noko med. Alt frå ...
  • The illustration of folktales. Creating a book of Norwegian folktales for Ukrainian readers 

   Lolina, Nadiia (Master thesis, 2013)
   Folktales have been an oral tradition for generations. It was transformed into literal work and since then they exist in books. The illustrating of folktales is a single artistic work with the main aim of showing the readers ...
  • Traditional elements as part of state's presentation during mega sport events 

   Silko, Ganna (Master thesis, 2013)
   The research area of my project covers the field of using traditional elements in a states presentation of itself during a mega sport event like the Olympic Games and the European Football Championship (UEFA). My main focus ...
  • Transformasjon Peder Balke i ny drakt 

   Hensvold, Magda Grøn (Master thesis, 2014)
   Temaet for denne oppgaven er transformasjon. Transformasjon brukt som prosess og metode innenfor kreative fagretninger og i skapende arbeid. Jeg har jobbet med begrepet sett i forhold til andre fagområder, og i forhold ...